Història Clínica

 

     

  • Visió ràpida i progresiva dels antecedents del pacient.
  • Incorporació d'imatges i/o documents Word, Excel per a exploracions complementàries.
  • Impresió automàtica de l' informe del pacient (Motiu de consulta, exploració, diagnòstic, tractament i control i seguimient).
  • Impresió automàtica d' informatives personalitzades.

 

  • Adaptacions de l' històrial clínic segons preferències del centre.
  • Història clínica totalment modulable.
  • Captura automàtica de dades de tot tipus d' instruments.
  • Diferents formats d' història (visita, cirugies, cataractes etc...).

 

 

     


Dep. Comercial: 607287611; Dep. Técnic: 630018845; www.medisoftsystems.net;  serin@serindesarrollo.com