Agenda

 

 • Codis de colors per determinar l'estat del pacient (check in, check out, pendent de facturar, en consulta, dilatant).
 • Agenda mes vista amb codis de colors (ocupat, no disponible, disponible, preferent).
  Mailings, cartes, confirmacions, etc.
 • Configuració d' avisos generals i específics segons dia, pacient, doctor, mútua, acte mèdic, etc.
 • Enviament automatitzat d' avisos als pacients tipus e-mail, missatges a mòbils i mailing.
 • Possibilitat d' obrir diferents agendes a la vegada.
 • Presentació a la pantalla de les cites per a un determinat doctor qualsevol dia qualsevol acte (visita, cirurgia, etc.)
 • Possibilitat de fusionar dues agendes i buscar coincidències d' hores i de dies.
 • Una vegada configurada, es poden modificar els horaris segons permisos d' entrada (doblar dies, tancar dies, etc.)
 • Possibilitat d' autoconfigurar l' horari de consulta de cada una de las agendes per dates i hores.
 • Control de presència del personal del centre.
 • Registre amb la foto del pacient.
 

     

Dep. Comercial; 607287611; Dep. Técnic; 630018845; www.medisoftsystems.net;  serin@serindesarrollo.com